Dorpsraad Aagtekerke

  De Dorpsraad heeft sinds eind januari 2010 een eigen website. Hier te vinden. Mailen naar de dorpsraad kunt U naar de : voorzitter :
  T.Verhulst
  secretaris :
  S.Minderhoud
  Vergaderingen in 2010: woensdag 17 maart 2010 (jaarvergadering woensdag 10 november 2010 De Dorpsraad heeft nu een eigen website (zie boven). --------------------------------------------- Archief:

  Vergaderingen

  Openbare Vergaderingen in 2009: Donderdag 16 april (jaarvergadering) in HCR Kodde Agenda met kombuispraat. Verslag verg.10-12-2008. Jaarverslag 2008 Woensdag 18 november 2009 in HCR Kodde. Aanvang 20.00 uur Agenda met kombuispraat. en de bijlage Verslag verg.16-04-2009 Openbare bestuursvergaderingen in Amicitia in 2008 Woensdag 5 maart (jaarvergadering) Agenda met kombuispraat hiervoor. Jaarverslag 2007 Dinsdag 3 juni Agenda met kombuispraat. Verslag vergadering 5 maart 2008. Verslag kernavond 16 april 2008 Verslag rondgang 16 april 2008 Toezeggingen van 16 april 2008 Donderdag 25 september Agendamet kmbuispraat hiervoor. Verslag vergadering 3 juni 2008 Actiepuntenlijst per 25-9-2008. Woensdag 10 december 2008 Agenda met kombuispraat Verslag vergadering van 25 september NIET ontvangen. Extra bulletin verspreid op 13 januari 2009: Verslagen vorige vergaderingen: zie na de foto
  De Dorpsraad in zijn huidige samenstelling. Foto d.d.10-04-2006

  Archief

  Vergaderingen 2007: 11 dec.2007: Verslag verg.11-12-2007 Agenda met kombuispraat 25 sept.2007: Verslag verg.25 sept.007 Actiepunten Agenda met kombuispraat 7 juni 2007: verslag verg.7 juni 2007 Agenda 7 juni Actiepunten 15 mrt.2007: verslag verg.15 maart 2007 de AGENDA met kombuispraat. Jaarverslag 2006 Vergaderingen 2006: 12 dec.2006: Agenda vergadering 12 december 2006 met kombuispraat Verslag van deze vergadering 03 okt.2006: EXTRA vergadering op dinsdag 3 oktober 2006 Verslag van deze vergadering 21 sept.2006:Agenda vergadering 21 september 2006 met kombuispraat Verslag van deze vergadering 07 jun 2006: Agenda Vergadering Dorpsraad 7 juni 2006 : Eerste kombuispraat van de nieuwe voorzitter : Verslag van deze vergadering 09 mrt 2006: Agenda Vergadering Dorpsraad 9 maart 2006 met kombuispraat. met Jaarverslag 2005 en Verslag van deze vergadering met actiepuntenlijst Hier een 2 tal kleine foto's van deze vergadering, waarin de leden van de oude en nieuwe dorpsraad door elkaar heen plaats namen achter de bestuurstafel:
  ........
  Vergaderingen 2005: 01 dec.2005:Verslag en Agenda met kombuispraat 21 sep.2005:Verslag en Agenda met kombuispraat 07 jun.2005:Verslag en Agenda met kombuispraat tevens ingekomen stukken 10 mrt.2005:Verslag en Agenda met kombuispraat en daar horen bij: lijst van ingekomen stukken lijst van actiepunten jaarverslag secretaris jaarverslag penningmeester en de notulen van de vorige vergadering (zie hieronder) Vergaderingen 2004: 1 december 2004 en Agenda met kombuispraat 15 september 2004, Kombuispraat 06 sept.2004 16 juni 2004 3 maart 2004 Jaarverslag 2003 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foto van de Dorpsraad in vergadering op woensdag 3 maart 2004 in hotel Kodde:
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Op 11 april 2005 vond een bijeenkomst plaats tussen gemeenteraadsleden en inwoners van Aagtekerke. Hier de inleiding van de voorzitter van de Dorpsraad, Huub Willems, EN HIER EEN FOTOPAGINA daarvan!!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Diversen

  Concept Startersregeling woningen Overlast ruiters De dorpsraden doen een beroep op manegehouders en ruiters. Klik hier. Rondschrijven van 21-04-2004. "Nou ik je toch zie", van de voorzitter. Voorontwerp Welstandsnota gereed. HOE GAAT AAGTEKERKE ER UIT ZIEN ? Klik hier als U dat wilt weten. -------------------------------------------------------------------- Waarom een dorpsraad ? Dat vindt U hier.

  Dorpsraad Aagtekerke gekozen

  Op woensdag 7 maart 2002 zijn de eerste Dorpsraad verkiezingen ge- den. Er werd door 789 personen gestemd die max. 7 van de 13 candi- daten konden kiezen. Gekozen werden: Anneke Coomans 471 stemmen* Jaap Maljaars 418 stemmen Jaap Melse 454 stemmen* Sam Verhage 350 stemmen* Huub Willems 435 stemmen* Jozien Meeuse 349 stemmen*. Simon Minderhoud 433 stemmen * = Niet herkiesbaar in 2006. Vanaf 9 maart 2006 bestaat de dorpsraad uit Simon Minderhoud Jaap Maljaars Lenie Bosschaart Rinus Guiljam Pieter Horst Ad Overtveld Ton Verhulst

  Dorpsraad opgericht

  . Op woensdag 21 november 2001 is in Aagtekerke een Dorpsraad opge- richt. Daarmee hebben alle kernen(13) van de gemeente Veere nu een dorpsraad. In Aagtekerke is gekozen voor de Stichtingsvorm. Dat hebben 7 van de 13 kernen gedaan. De andere 6 hebben gekozen voor de vereni- gingsvorm.
22-11-2001, laatst gewijzigd 02-05-2010